Bli medlem av idrettslaget

Dersom du eller ditt barn ønsker å melde seg inn i idrettslaget, kan det gjøres ved å
gå til medlemsregistreringen vår hos Norges Idrettsforbund
.

Dersom du eller barnet ditt ikke har vært medlem av noe idrettslag før, så velger du
"Ny bruker", ellers er det bare å logge inn og fylle ut den informasjonen som det spørres
etter.

Medlemskontingenten er satt til 500,- per år, enten man er stor eller liten, og da håper
vi at dette beløpet ikke hindrer noen i å være med på våre tilbud.

Og skulle du ønske å bare støtte idrettslaget med ditt medlemskap, ja, så koster det
det samme og innmelding skjer på samme måte... og da får du stemmerett med på kjøpet! ;-)