Bli støttespiller i idrettslaget!

Å drive idrettslaget koster ikke så mye, men innkjøp av utstyr, drakter og annet treningsmateriell
utøverene trenger, koster en del.


Idrettslaget tar mål av seg å gjøre deltagelsen så rimelig som mulig, og vi håper derfor at du,
dersom du er i en slik posisjon, vil vurdere å bli støttespiller i idrettslaget.

Ta gjerne da kontakt med oss på stottespiller@navigators.no, så kan vi informere mer om
hvordan støtten din vil komme til nytte!